Gunilla Andersson/Lombards anor

För att mina barn och barnbarn ska kunna läsa om sina rötter ska jag här försöka sammanfatta Gunillas anor.

Det jag hittat tar sin början 1794-11-09 då pojken Gabriel Mauritzson föds på Horns Prostgård (fakta från hans dödsbok)
Gabriel är Gunillas Farmor Farmors Far

Prostgården i Horn

Nästa tecken om Gabriel hittar vi husförhörslängden 1805-18-10 från Västra Eneby och gården Alderskog där han står inskriven som gosse vilket kan tyda på att han hade blivit utplacerad.

Alderskog

Från 1811-1818 är han dräng på Alderskog. 1817 den 12 januari gifter han sig med pigan Eva Jönsdotter 1793-01-06 dotter till Jöns Nilsson och hans hustru Anna Maja Jacobsdotter från Västra Eneby.

Vigsel Gabriel & Eva

Efter giftermålet flyttar paret till Ekeberg i Tidersrum socken. Perioden 1818 -1835 bor de torpet Skolhuset. 1836 flyttar de till nybygget Ekliden där de bor till sin död. Gabriel var torpare till yrket. Paret får åtta barn. Gabriel avlider av lungsot 1847-05-08 och Eva dör av slag 1863-04-11

Nästa länk i kedjan blir Farmors Farmor äldsta dottern Eva Stina Gabrielsdotter. Hon bor hemma på föräldragården till 1838-09-21 då hon gifter sig med drängen Carl Eriksson 1812-08-10 från Rumskulla. Paret flyttar torpet Enshult på Norrhult ägor i Tidersrum socken och bor där 1838-1846. Från 1846 till sin död bor paret sedan på Råshult i Tidersrum socken. Paret får 8 barn. Spåren efter äldsta sonen Carl Johan försvinner 1852. Yngsta sonen Anders Magnus utvandrar till Nordamerika 1880. Carl dör i tarmvred 1868-11-15 och Eva 1895-06-23 i bröstlidande.

Nu kommer vi till Farmors Far August Ferdinand Karlsson. Han gifter 1875-03-19 sig med Kristina Sofia Andersdotter 1853-06-29 från Svinhult och paret bosätter sig på torpet Dalstugan paret får 5 barn fram till 1885. Kristina drabbas av lunginflammation och 1886-07-20 avlider hon. August blir änkling med fem barn i åldern 10 å till 1 år. Som brukligt på den tiden gäller det att gifta om sig så att man kan driva torpet vidare. 1887-07-31 gifter han sig med pigan Hulda Andersdotter 18758-11-13 från Svinhult och 1889 flyttar den nya familjen till Norrhult. Paret får fyra barn. De bor på Norrhult tills sin död.

Farmor Ester föds 1897-08-08 på Norrhult torp i Tidersrum. Där hon växer upp och bor. 1920 föder Ester dottern Rut (1920-02-15 till 1931-05-20) på Kisa lasarett. Rut föds utom äktenskap som det heter på den tiden. Ester och lilla Rut bor kvar på Norrhult till 1927-09-03 då Ester gifter sig med Farfar Karl Edvin Andersson 1899-09-21 till 1971-09-21 född i Västra Eneby. Låt oss nu se varifrån han kommer.

Äldsta anfäder här blir Farfars Farmor Farfar& Farmor paret Jacob Svensson 1759 och Anna Andersdotter 1749 som 1796-01-30 får sonen Sven Jacobsson i Stenstorp i Oppeby församling.

Farfars Farmor Far Sven är inte lätt att följa i kyrkböckerna men han får en dotter med Brita Stina Nilsdotter 1799-05-11 till 1869-12-23. Dottern Mathilda Lovisa Svensdotter föds 1838-01-05 på Svensbo nybygge på Utdala ägor i Oppeby socken. Sven och Brita Stina bor på Svensbo till sin död. Sven dör i bröstsjukdom 1854-10-28 och Brita Stina dör 1868-12-23 i bröståkomma.

Farfars Farmor Mathilda växer upp och bor med sina föräldrar i Svenbro. 1857 flyttar hon hemifrån och hamnar 1861 på Tjustad i Västra Eneby. Här föder hon två oäkta döttrar som Carolina Elisabeth 1863-11-16 och Alma Mathilda 1866-04-12. Flickorna ”kyrkotages” 1866-05-26 av hemmansägare Carl Axel Schörling en månad före hans bortgång. 1866 skrivs Mathilda som boende ” På Socken” i Västra Eneby dvs ingen fast adress hon lever på detta sätt fram till sin död 1904. Hon får ytterligare fyra flickor Johanna Lovisa 1870-04-14, Emma Dusina 1871-05-02, Augusta Olivia 1872-07-25 samt Anna Sofia 1881-09-03. Alla flickor födda som oäkta. Mathilda och hennes döttrar fick säkert stå ut med alla livets prövningar. Man kan inte annat en beundra Mathilda som lyckas att ensam fostra sex flickor till vuxen ålder.

Farfars mor Johanna Lovisa Johansdotter/Johansson föds 1870-04-14 och lever sina 45 första år utan fast adress först 1915 skrivs hon på Killingevid unders dessa år får hon fyra barn alla födda utom äktenskap fader okänd.
Ernst Ivar Edenblad född 1895-07-03i Västra Eneby, död 1979-08-10 i Åtvidaberg
Karl Edvin Andersson född 1899-06-21 i Västra Eneby, död 1971-09-21 Linköping
Augusta Ingeborg Maria Johansson född 1902-0606 i Västra Eneby, död 1983-10-03 i Gamleby
Anna Dagmar Linnea Johansson född 1907-06-12 i Västra Eneby, död 1989-01-27 i Vimmerby

1916-11-08 blir en dag att minnas för Johanna Lovisa. Det är dagen hon flyttar in på Norra Malm 2:1 i Vimmerby stadsförsamling med sina döttrar Augusta Ingeborg och Anna Dagmar. Sönerna har gått sina egna vägar. Den 14 december samma år gifter hon sig med änklingen Jonas Alfred Jonsson 1847-12-18 till 1940-03-07 ägare av Norra Malm 2:1. Johanna Lovisa avlider på ålderdomshemmet i Vimmerby 1951-03-05.

Farfar Karl Edvin Andersson 1899-09-21 till 1971-09-21 död på sin 72-årsdag. Växer upp sina första 16 år utan fast boplats. Första fast punkten för honom blir Killingevid 1915-1916. 1916 börjar han som dräng på Väsby Mellangård i Västra Eneby socken sedan arbetar han som dräng på olika gårdar fram till då han gifter sig 1927-09-03 med Ester Karolina Karlsson i Tidersrum kyrka. Paret flyttar till Horn församling där de bor till 1935 under den tiden utöka och minska familjen. Karl Anders Ivar Andersson föds 1927-12-07, Esterdotter Rut dör 1931-05-20 i blindtarmen och sonen Gustaf Erik Henry Andersson föds 1932-11-06. Tiden 1936-1944 bor familjen i Kisa och ytterligare en son föds Axel Edvin Gunnar Anderson 1938-10-27. 1950-1952 bor de i Gullringen i Södra Vi församling. 1952 flyttar de till Linköping där de lever till sin död.

Anders Andersson bor hemma med sina föräldrar till 1950 då de flyttar till Gullringen. Anders får då arbete som charkuterist i Vimmerby där han träffade Gun-Britt Karlsson . Dom var ett par till slutet av 1950 då det tog slut och Anders flyttade till Finspång och arbetar där som charkuterist. Gun-Britt upptäckter att hon var gravid och tog då kontakt med Anders och dom blev ett par igen. Gun-Britt föder en son Jan-Olof 11 juni 1951 i Frödinge . Första 5-6 månaderna bodde Gun-Britt med sonen i föräldrahemmet i Borstingshult (Vimmerby) och Anders bor kvar i Finspång. Gunbritt och Anders gifte sig och flyttade ihop i Linköping i slutet av 1951. Där bor de i 2år. I mitten på 1953 bytte Anders jobb och familjen flyttar till Skänninge. 1955 får en dotter och det var Gunilla. Familjen bor i Skänninge fram till hösten 1964 då Anders återigen bytte jobb  och då går flytten till Linköping. Här bor Anders och Gun Britt fram till sin död.

Då är det dags att redovisa Gunillas anor på mödernesidan.

Morfars farfar farfar far& mor

Nu får vi backa till 1739 då Lars Månsson föds. Han kommer så småningom att träffa Stina Nilsdotter 1746 och de bildar familj. Deras första barn föds 1767-09-15 i Bränneblägde enligt dopnotisen. Kring 1770 bosätter sig familjen på Tjustlycke i Hjorteds församling

Hjorted (H) AI:3 (1782-1786) Sida: 265

eftersom deras andra barn Maria har Tjustlycke som födelseplats. Tredje barnet föds 1773. Be bor där till sin död.

Morfars farfar farfar

Nils Larsson föds 1773-06-15 på Tjustlycke torp.

Hjorted (H) C:2 (1740-1774) Sida: 205

Där växer han upp och där bildar han eget hushåll när han 1797-12-19 gifter sig med Kerstin Månsdotter 1781-17-02. Paret får två döttrar Ingeborg 1799-04-04 och Anna Maja 1802-08-12. Lyckan för den lilla familjen blir dock kortvarig. Makan Kerstin dör 1803-01-21 i vattusot. Anna Maja dör 1803-06-16 i bröstsjuka. Kvar blir pappa Nils och hans fyraåriga dotter Ingeborg. 1804 flyttar de till torpet Granhult i Tuna socken.

1831 flyttar familjen 5km väster ut till Odensvalehult

Han ingår sitt andra äktenskap med Maja Stina Johansdotter från Locknevi socken 1781-07-02 till 1840-01-06 Familjen liver som torpare och den utökas genom åren.
Lars Magnus Nilsson 1805-06-15 till 1883-10-30 dödsorsak ålderdom
Anna Maria Nilsdotter 1808-06-04 till 1811-11-08 dödsorsak svullnad
Carl Johan Nilsson 1810-06-03 till 1811-11-02 dödsorsak hjärtsprång
Anna Maria Nilsdotter 1813-07-22 till 1902-04-10 dödsorsak ålderdom
Nils Petter Nilsson 1815-09-19 till 1900-10-12
Sara Stina Nilsdotter 1818-09-25 till 1904-05-12

Här bor Nils och Maja Stina till sin död. Maja Stina avlider 1840-01-06 i feber och Nils dör 1850-02-12 av ålderdom.

Morfars farfar far

Lars Magnus Nilsson föds 1805-06-15 på Granhult Blixtorp i Tuna församling.

Han bor med sina föräldrar fram till 1825 då han flyttar ut ” Liver lite under radarn” men dyker upp på Odensvalehult igen 1833. 1838 gifter han sig med Anna Stina Bengtsdotter bördig från Misterhult. De bor kvar på Odensvalehult till 1842 då de flyttar till soldattorpet Löfkullen, Blägda i Frödinge socken.

Paret bor på Löfkullen och lever som en torparfamilj fram till sin död. Lars dör av ålderdom 1883-10-30 och Anna Stina av slag 1901-01-10.Paret får sju barn varav två stycken vars öde jag ej hittat.

Morfars farfar

Lars Petter Larsson föds 1845-01-04 på soldattorpet Löfkullen på Blägda ägor i Frödinge socken.

Han växer upp på Löfkullen och 1871 bildar han egen familj då han gifter den 27 oktober sig med Märtha Katarina Vassgren 1851-03-17 till 1940-11-13 från Lindhult i Frödinge socken. Den första december samma år föds parets första barn sonen Karl Ludvig Larsson. Familjen bor kvar till 1873 då flyttlasset går till Odensvalehult i grannsocken Tuna. Här bor familjen som även utökas med två barn fram till 1895 med undantag för perioden 1883-1888 då man bor på Björkmossen i samma socken. 1895 flyttar man till Höghult i Frödinge socken där Lars Petter arrenderar fram tills sin död.

1899-07-17 beslutar Lars Petter att ta sitt liv . Detta gör han genom att hänga sig. Änkan Märtha Katarina bor kvar på Höghult fram till sin död 1940-11-13. Dödsorsak åderförkalkning.

Morfars far

Karl Ludvig Larsson föds 1871-12-01 i soldattorpet Löfkullen på Blägda ägor i Frödinge socken.

Han växer upp med sina föräldrar och syskon och han lämnar familjen 1896 när de bor i Höghult för att flytta till Lindsbo drygt en mil nordost om Höghult. Han arrenderar Lindsbo Han gifter sig 1896-08-01 med Anna Elda Signild Svensdotter. Paret får fyra barn
Axel Renius Ture Karlsson 1897-09-17 till 1962-07-13
Eddy Nany Maria Karlsson 1900-01-19 till 1994-03-20
Nina Adelia Ingeborg Karlsson 1902-06-13 till 1976-05-06
Signhild Teresia Karlsson 1906-09-21 till 1961-10-13

1910 står Karl Ludvig som ägare till Lindsbo han bor där med sin fru fram tills dessa at hon dör 1958-08-18. Från 1960 till sin död bor han sedan på ålderdomshemmet i Frödinge. Karl Ludvig avlider 1963-03-07

Morfar

Axel Renius Ture Karlsson föds 1897-09-17 på Lindsbo torp på Lindhult ägor i Frödinge socken.

Han växer på torpet och 1920 flyttar ut till torpet Långbrössle på Borstinghults ägor i Frödinge socken.

Axel gifter sig 1922-06-04 med Agda Betty Frideborg Lundkvist och de bildar familj på Långbrössle paret får åtta barn.
Märta Signhild Frideborg Karlsson 1923-03-27 till 1995-03-09
Margit Karlsson 1924-12-04 till 1924-12-04 (för tidigt född)
Sven Axel Birger Karlsson 1925-12-20 till 2003-11-29
Inge Karlsson 1927-06-19 till 1927-06-19 (för tidigt född)
Ingvar Ture Edvin Karlsson 1928-09-23 till 2007-09-03
Gun-Britt Agda Margareta Karlsson 1930-09-02 till 1993-05-20
Elsy Signe Ingegärd Karlsson 1931-11-14 till 2014-09-20
Inga -Britt Virginia Karlsson 1937-10-24 till 2001-06-04

Axel tar senare över ägandet av torpet. Här bor de till dess att Axel dör 1962-07-13. Agda dör 1972-01-12.

Nu tar vi och redovisar Agda och hennes rötter.

Mormors morfar & mormor

Jon Didrik Person 1821-02-14 från Oppeby och Eva Eriksdotter 1820-02-21 från Södra Vi är så lågt tillbaka som jag hittar. Jon och Eva gifter sig 1847-03-25 när jon arbetar som dräng på Näfstad gården där Eva föddes.

Paret bor har fram till 1852 då färden går till Hylta gård i Rumskulla socken tillsammans med paret två barn.

Bonden Jon och han hustru Evas familj växer under tiden de bor på och brukar Hylta. De får totalt sex barn
Petter Johan Jonsson 1848-02-14 utvandrar till Nordamerika 1881
Lovisa Sofia Jonsdotter 1851-11-16 till 1930-01-10
Inga Christina Jonsdotter 1853-12-12 till 1858-10-19
Anders Wilhelm Jonsson/Didriksson 1856-02-10 utvandrar till Nordamerika 1880
Carl August Jonsson 1860-04-04 till 1865-04-15
Gustaf Adolf Jonsson 1863-01-25 till 1905-12-20

1872 flyttar Jon och till Sveaborg i Vimmerby socken där de bor tills sin död


Mormors mor

Lovisa Sofia Jonsdotter föds 1851-11-16 på Näfstad i Södra Vi

Lovisa bor hemma till 1870 då hon tar tjänst som piga på Slitshult i Södra Vi socken.

Här arbetar hon som piga till 1874 då hon gifter sig den 31 oktober med soldaten Karl August Johansson/Lundkvist och flyttar Orremåla Soldattorp i Tuna socken. Karl August Johansson föddes 1851-09-22 på Lindekulla på Östrahult ägor i Tuna socken. under sin soldattid tar/får han namnet Lundkvist. Paret lever på Orremåla tills dess att soldattorpet säljs 1902 och familjen flyttar till Måsebo i Vimmerby stadsförsamling. Karl August är skriven som soldat fram till 1907. Paret får totalt nio barn. sju når vuxen ålder av dessa utvandrar de fyra äldsta till Nordamerika. Karl Agust avlider 1939-01-02 och Lovisa 1930-01-10


Selma Ottilia Lundkvist 1875-12-11 utvandrar endast 13 år gammal 1888-04-24
Karl Hjalmar Lundkvist 1878-02-13 utvandrar 1896
Susanna Linnea Lundkvist 1880-10-08 utvandrar 1903
Beda Lovisa Lundkvist 1883-08-24 utvandrar 1904
Johannes Ireneus Lundkvist 1885-12-15 till 1902-01-16 tarmvred
Gustaf Axel Hugo Lundkvist 1889-06-14 till 1930-04-16
Oskar Lundkvist 1892-09-19 till 1892-09-19 för tidigt född
Agda Betty Frideborg Lundkvist 1894-10-31 till 1972-01-12
Signe Berta Viktoria Lundkvist 1897-02-18 till 1928-07-02

Mormor

Agda Betty Frideborg Lundkvist föds 1894-10-31 i Orremåla soldattorp och bor hemma med sina föräldrar till den dag hon gifter sig med Axel Karlsson 1922-06-04. Den nygifta paret flyttar till Borstingshult i Frödinge socken där de bor tills de dör.
Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Tack för ditt inlägg

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.